Kompania “ITE Grup” ka ruajtur traditën e krijuar në vite, si kompani instalatore. Pranë“ITE Grup” ekzistojnë ekipe të specializuara në zbërthimin dhe implementimin e projekteve me natyrë civile dhe industriale. Në funksion dhe në plotësim të kësaj tradite, tashmë është vendosur përzgjedhja dhe shfrytëzimi i materiale elektirke te përdorura, në përputhje me standartet dhe normat më të reja si dhe aplikohen zgjedhjet bashkëkohore të dhëna nëpërmjet Studiossë Projektimit.