Prodhim Panelesh

Nevoja për asamblim panelesh ka lindur dhe është zgjeruar brenda “ITE Grup”,  si rezultat i kërkesave në rritje të zbatimit të projekteve me dimensone të mëdha. Ndërkohë, është bërë e mundur dhe zgjidhja e një pjese të nevojave të tregut për këto produkte.

“ITE Grup” realizon nëpërmjet sektorit të Asamblimit të Paneleve, projektimin dhe realizimin e paneleve elektrike të shpërndarjes, matjes, komutimit dhe automatizimit, deri në 3200A.