2006 ETC EDIL- ALIT

Category:

0 - Main_1
ETC-Qendra Europiane e Tregetise, Tirane

  • Furnizimi me energji rrjet/gjenerator/UPS
  • Impianti elektrik i godinave
  • Sistemi Telefoni/Internet
  • Sistemi TV/Satelitor
  • Sistemi Sinjalizim Zjarri
  • Sistemi Audio
  • Sistemi Kundra Vjedhjes
  • Ndricimi jashtem