2012 Godine banimi dhe sherbimi Akademia – ARKIMED

Category:

Godine banimi dhe sherbime (46 apartamente,100 dyqane)  “AKADEMIA”

Arkimed sh.p.k – Viti 2012

Furnizimi me energji rrjet/gjenerator
Impianti elektrik apartamenteve dhe dyqaneve
Sistemi Citofonise
Sistemi Telefoni/Internet
Sistemi TV
Sistem CCTV
Sistem Audio
Sistem Sinjalizim Zjarri