Depo Farmaceutik Medikamente

Category:


Magazine farmaceutike – Vitit 2013, Kashar – Tirane

Furnizimi me energji rrjet/gjenerator/UPS
Panelet furnizimit makinerive
Impianti elektrik i godinave
Sistemi Telefoni/Internet
Sistemi Sinjalizimi Zjarrit