Depo Farmaceutike Profarma

Category:


Kompleks farmaceutik (investim gjerman), Shihtufine – Tirane

Proforma sh.a – Viti 2009

Kabine elektrike 20/0.4kv 1600KVA
Furnizimi me energji rrjet/gjenerator/UPS
Panelet furnizimit makinerive
Impianti elektrik i godinave
Sistemi Telefoni/Internet
Sistemi Sinjalizim Zjarri
Sistemi Audio
Sistemi Kundra Vjedhjes
Sistemi Akes Kontroll
Sistemi CCTV