Depo Farmaceutike Rejsi Farma

Category:


Kompleks farmaceutik , Rejsi Farma – Tirane

Viti 2013

Kabine elektrike 20/0.4kv 1600KVA
Furnizimi me energji rrjet/gjenerator/UPS
Panelet furnizimit makinerive
Impianti elektrik i godinave
Sistemi Telefoni/Internet