Fabrike Kepucesh Albaco Shoes

Category:


Fabrik Kepucesh Albaco Shoes – Tirane

ALBACO SHOES sh.a – Viti 2009

Kabine elektrike 20/0.4kv 1000KVA
Furnizimi me energji rrjet/gjenerator/UPS
Panelet furnizimit makinerive
Impianti elektrik i godinave
Sistemi Telefoni/Internet
Sistemi Sinjalizim Zjarri
Sistemi Kundra Vjedhjes
Sistemi CCTV