Hotel Adriatik

Category:

0 - Main_4
Hotel “ADRIATIK” Plazh, Durrës – Viti 2002

  • Furnizimi me energji rrjet/gjenerator
  • Impianti elektrik hoteleri
  • Impianti ndricimit te jashtem
  • Sistemi Thirrje
  • Sistemi Telefoni/Internet
  • Sistemi TV
  • Sistemi Sinjalizim Zjarri
  • Sistemi Audio
  • Sistemi CCTV