Hotel “Rinas”

Category:

Hotel “Rinas” Tirane – Viti 2012

 • Kabina Elektrike 20/0.4 KV 1250KVA
 • Furnizimi me energji rrjet/gjenerator
 • Impianti elektrik hoteleri
 • Impianti ndricimit te jashtem
 • Sistemi Thirrje
 • Sistemi Telefoni/Internet
 • Sistemi TV
 • Sistemi Sinjalizim Zjarri,
 • Sistemi Audio
 • Sistemi CCTV
 • Sistemi BMS