Nenstacioni elektrik TM 20 KV, 10.4 M

Category:

Nenstacioni elektrik TM 20 KV, 10.4 M

Klienti: City Park sh.a

Punime:

Kabinat Elektrike 20 KV

Statusi: Perfunduar