Qender Paraburgimi Vlore

Category:

Qendra e paraburgimit Vlore Financuar nga Komuniteti Europian

Kabine elektrike 20/0.4kv 800KVA
Furnizimi me energji rrjet/gjenerator
Ndrcimi jashtem dhe rrethimit
Impianti elektrik i godinave
Sistemi Thirrjes
Sistemi Telefoni/Internet
Sistemi TV
Sistemi Sinjalizim Zjarri
Sistemi Audio
Sistemi CCTV