Stacion Pompimi Gazi FIX GAZ

Category:


Stacione Pompimi gaze te lengshme (Tirane-Laç-Shkodër)

FIX GAZ Viti – Viti 2006

Furnizimi me energji rrjet/gjenerator
Sistemi mbrojtes nga shkarkimet atmosferike
Panelet e komandimit te pompave
Ndricimi i jashtem